Aanmelden voor een wandeling
Voor Leden:

Alle leden ontvangen telkens ca. twee weken voorafgaand aan de eerstvolgende wandeling een bericht dat
deze op de website is gepubliceerd. Opgave van deelname kan uitsluitend plaatsvinden via deze website.

Voor niet-Leden:

Er worden twee soorten niet-leden onderscheiden:

1. Gast van een lid. Via het formulier op de website kunnen leden maximaal twee gasten aanmelden 
tegelijkertijd met de eigen aanmelding

2. Aspirant-lid. Zij kunnen zich aanmelden door het sturen van een email aan secretariaat@wandelclub-
algarve.nl

Voor beide categorieen (leden en niet-leden) beoordeelt het secretariaat i.v.m. de beschikbare plaatsen of
deelname mogelijk is. De gastheer/gastvrouw c.q. de potentiele (semi)resident krijgt hiervan uiterlijk op de
zondagmiddag voorafgaand aan de 'wandel-woensdag' bericht.

Uitleg

Het bovenstaande houdt rechtstreeks verband met de organisatorische en logistieke grenzen waar het
secretariaat tegenaan loopt wanneer het maximum aantal deelnemers aan een wandeling wordt
overschreden.

Afmelden

Indien er zich op de dag van de wandeling iets voordoet waardoor u niet meer kunt deelnemen, stuur dan
geen email, maar geef dat direct telefonisch door aan de voorlopers/organisatoren van die wandeling. De
daarvoor benodigde (uiteraard mobiele) telefoonnummers staan altijd vermeld op de aankondigingspagina
van de eerstvolgende wandeling.

Beloon de moeite van de voorlopers s.v.p.  niet met onaangekondigd wegblijven en mislopende
reserveringen!!

het secretariaat
terug naar boven